Vad är ett bakljus?

Ett bakljus är minimum 2 st bakåtriktade lyktor som är monterad i den bakre delen av motorfordonet. Bakljuset är oftast tänt och lyser med ett konstant sken. Dock lyser det svagare än bromsljus som uppmärksammar bakomvarande medtrafikanter att fordonet framför bromsar. 

Måste Bakljuset vara tänt?

Vissa bilar har inte bakljuset tänt samtidigt med varselljuset. Under dagtid är det tillåtet att köra med varselljus. Om du kör en bil med exempelvis automatisk belysning bör du se till att halvljuset ärpåslaget och lyser vid gryning, skymning, mörker och dimma. Dessa tillfällen är olycksrisken större då sikten kan vara begränsad vid vissa tillfällen.