Vad använder man en felkodsläsare till?

Bilen är utrustad med en färddator, den datorn går att läsa av och få fram eventuella felkoder om man använder en felkodsläsare. Via bilens OBD-uttag kopplar du in felkodsläsaren och får på så sätt tillgång till en mängd värdefull informationen. 

Är det skillnad på felkodsläsare och diganosverktyg? 

Nej, det är ingen skillnad. Man benämner verktyget olika helt enkelt. Olika namn på en felkodsläsare kan även vara bildignos, bilscanner, OBD2-läsare eller felkodläsare. 


Felkodsläsare till olika bilmodeller

Beroende på vilken bil man har så passar olika felkodsläsare till olika bilmärken. Därför är det viktigt att du kontrollerar den läsare du vill köpa så att den är kompatibel med just din bil. Olika modeller av felkodsläsare klarar av att göra olika typer av dignos och återställning av felkoder. Vi har även en mängd olika multiscanners som passar till många bilmärken och klarar av att läsa av de flesta felkoder en bil kan generera. 

Genom att använda en felkodsläsare kan du både spara tid och pengar genom att slippa besöka verkstaden och betala pengar för att en mekaniker ska läsa av och nollställa dina koder. 


Adaptrar till felkodsläsare

En felkodsläsare är utrustad med ett OBD2 uttag. Anslutningskabeln från ditt verktyg till bilens uttag brukar variera men ligger på ungefär 1 meter. I vissa fall kan uttaget sitta trångt till och då är det bra att ansluta en förlängningssladd som denna

Vissa bilmärken har utvecklat sina egna uttag och då passar inte ett uttag som sitter på en felkodsläsare. Då finns det adaptrar som man kan ansluta till bilens OBD2 kontakt och felkodsläsarens uttag för att skapa en anslutning. Oftast är det äldre bilmodeller som är utrustad med egna OBD2 uttag. Nyare bilar har gått över till den nya standard som finns som gör det enklare att arbeta med bilarna och ansluta felkodsläsaren på ett enkelt och smidigt sätt.