Resistorn ansluts med hjälp av medföljande snabbverktyg. Det skiljer sig lite i installationen beroende på om man har en enpolig lampa eller tvåpolig. 
Kontakerna ansluts på bilens kablar. Det krävs att man använder 1 motstånd per varje lampa. 

Resistorn blir varm så den bör fästas mot matrial som ej är värmekänsligt, gärna plåt.

Skjut in kablarna i snabbverktyget om använd en tång för att sammankoppla kablarna. Bilens originalkabel ska ej kapas.