How can we help you?

You can also browse the topics below to find what you are looking for.

Är det någon skillnad mellan led ljusramp, led extraljusramp och led bar?

Nej, det beror på hur man benämner produkten. En ljusramp med led dioder som benämns som led extraljusramp är oftast avsedd att använda som ett extraljus. En LED ljusramp kan vara utformad med olika linser som göra att du får olika längd och spridning på ljuset. De vanligaste modellerna är Spot, Flood och Combo. Spot varianten har en smal ljusbild och gör så att ljuset projiceras längre. En flood variant har en bredare spridning av ljuset och gör så att ljuset lyser upp ett kortare fast breda yta. En combo eller driving beam som det också kallas är en mix av flood och spot liner som gör att du går både ett långt och bred ljusbild.