How can we help you?

You can also browse the topics below to find what you are looking for.

Är era LED ljusramper godända?

Våra led ljusramper är godända för EU-marknaden. Vi har valt att producera ljusramper som är CE-märka och ROHS-godkända. I praktiken innebär det att våra led extraljusramper inte innehåller några ämnen som är skadlig för varken natur eller människor. Många av våra ljusramper är även E-märkta samt EMC testade för att inte orsaka radiostörningar vid användning.