How can we help you?

You can also browse the topics below to find what you are looking for.

Hur lång livslängd har LED belysning?

Det är svårt att svara på exakt. Livslängden påverkas av de yttre förhållanden. Man kan säga att själva LED lysdioden har en brinntid på ca 50.000 timmar, vilket är en ganska generell bedömning och som de flesta tillverkare skriver. Det som påverkar lysdioden är komponenterna som sitter i lampan, kylningen och i viss mån placeringen av lampan.